Przeczytaj także:

Dofinansowanie do wymiany pieca co

Zasady dofinansowań do wymiany pieca

Inwestycja polegająca na wymianie pieca, obejmuje szereg działań umożliwiających jej przeprowadzenie. Niektóre z nich wymagają poniesienia opłat. Jednak nie wszystkie wydatki poniesione w związku z wyminą starego źródła ciepła będą mogły być dofinansowane w ramach składanego w urzędzie miasta wniosku. Z tego artykuł dowiesz się, na co dokładnie będzie można przeznaczyć pozyskane środki.

Koszty kwalifikowane, czyli objęte dotacją w ramach dofinansowania wymiany pieca

Środki pozyskane z dofinansowania wykorzystamy, by uregulować:

 • koszt zakupu pieca c.o.,
 • koszt zakupu elementów dodatkowych do pieca c.o., na przykład: zasobnik ciepłej wody użytkowej, podajnik,
 • koszt urządzeń pomiarowo-kontrolnych, na przykład czujnik tlenku węgla, czyli czadu.

Dodatkowo, warto pamiętać o tym, że podatek VAT zostanie uznany jako koszt kwalifikowany wtedy, kiedy faktycznie będzie kosztem poniesionym przy realizacji inwestycji, co ma miejsce w sytuacji, gdy wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia bądź odzyskania go na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

Koszty niekwalifikowane, czyli te, które wnioskodawca ponosi samodzielnie

Własne środki będziemy musieli wyłożyć na:

Wykorzystanie węgla przy piecu nowego typu

 • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji,
 • zdemontowanie starego źródła ciepła, a razie potrzeby także starej instalacji c.o.,
 • przygotowanie i wyposażenie kotłowni (instalacja elektryczna, zbiorniki na paliwo, wkłady kominowe),
 • uruchomienie instalacji i urządzeń,
 • koszt przyłącza do sieci,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • nadzór nad inwestycją.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w niektórych miastach koszty te mogą być zaliczone do kwalifikowanych – zależy to w głównej mierze od budżetu, którym dysponuje realizator.

Opcje wymiany pieca c.o.

Wymiana pieca może przybrać różne formy, zależne od potrzeb i możliwości technologicznych, a także od specyfiki lokalizacji budynku czy jego konstrukcji. W związku z czym realizatorzy programów dotujących mogą przewidywać:

 • zmianę starego pieca węglowego na model wykorzystujący paliwo ekologiczne (biomasa: pellet, ekogroszek),
 • zamianę pieca węglowego na nowoczesny model węglowy, ale spełniający kryteria właściwe dla klasy 4 według normy PN-EN 303-5-2012,
 • wymianę starego źródła ciepła na instalację ogrzewania hybrydowego,
 • wymianę pieca gazowego starego typu na nowoczesne urządzenie gazowe o wysokiej sprawności.

Możliwe jest także:

 • zlikwidowanie dotychczasowego źródła ciepła na rzecz stworzenia przyłącza do miejskiej sieci cieplnej bądź gazowej.

Ponadto uzyskamy dofinansowanie na:

 • zakup, montaż i przystosowanie budynku do wykorzystywania urządzeń, będących źródłami odnawialnej energii – mowa tu o: kolektorach słonecznych, domowych elektrowniach wiatrowych, instalacjach fotowoltaicznych, pompach ciepła.

Inwestycje towarzyszące wymianie pieca

Wymiana pieca poza oczywistymi względami ekologicznymi i zdrowotnymi, o których pisaliśmy w jednym z artykułów. Z tego względu w ramach niektórych projektów możliwe jest także przeprowadzenie działań z zakresu termomodernizacji (wymiana okien, drzwi, ocieplenie ścian, stropów). Pozwala to na zoptymalizowanie zużycia ciepła w budynku.

Zobaczmy, jak to wygląda w liczbach:

 • wymiana starego pieca c.o. przekłada się na oszczędność 30% paliwa, dodatkowa zmodernizowanie instalacji centralnego ogrzewania to z kolei oszczędność rzędu 10-15%,
 • zainstalowanie urządzeń regulacji pogodowej to od 5 do 10% oszczędności,
 • ocieplenie ścian i dachu budynku powoduje obniżenie zużycia ciepła o 15-25%,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej daje oszczędność 10-15% ciepła w budynku.

Postaw na profesjonalistów

W ten sposób zyskujemy możliwość nadania naszemu budynkowi nowego oblicza cieplnego. Zapraszamy do kontaktu. Dowiedzą się Państwo więcej o praktykach, które pozwolą zyskać i oszczędzić.

TOP