Przeczytaj także:

Dofinansowanie do wymiany pieca węglowego

Węgiel używany w piecach węglowych

W zależności od założeń programu obowiązującego na terenie naszego miejsca zamieszkania, będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieca węglowego w różnych zakresie i różnej wysokości. Szczegóły zebraliśmy w artykule: Dopłaty do wymiany pieca c.o. w poszczególnych regionach: formy i zakres. W tym miejscu zajmiemy się tym, kto może ubiegać się o taką dopłatę.

Charakter wnioskodawcy występującego o dofinansowanie wymiany pieca węglowego

Wniosek o przyznanie dotacji mogą złożyć:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Trzeba jednak zauważyć, że na przykład Toruń czy Poznań przewidziały tylko dofinansowania dla osób fizycznych – zanim więc złożymy wniosek, trzeba się zapoznać z wytycznymi w swoim urzędzie miasta.

Kto może wystąpić z wnioskiem o dopłatę do wymiany pieca w budynku jednorodzinnym?

Wniosek taki składa osoba, która ma tytuł prawny do nieruchomości.

 • Jeśli będzie to właściciel, wymagane będzie potwierdzenie w postaci wyciągu z księgi wieczystej.
 • Jeśli wstępował będzie najemca budynku, konieczne będzie przedstawienie umowy najmu wraz ze zgodą właściciela na działania wskazane we wniosku.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu właściciel nie mógł samodzielnie wystąpić z wnioskiem, może go zastąpić:

 • krewny z pierwszej linii,
 • inny pełnomocnik, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo w tym wypadku musi być prawomocne; z tego tytułu trzeba będzie ponieść opłatę.

Kto może wnioskować o dofinansowanie do wymiany pieca w budynku posiadającym więcej niż jednego właściciela

W sytuacji, w której budynek, w którym planowana jest wymiana kotła, stanowi współwłasność, wniosek o dofinansowanie składa jeden ze współwłaścicieli, przedkładając jako załącznik pisemną zgodę pozostałych osób na prowadzenie inwestycji wskazanej we wniosku.

Czy wnioskodawców obowiązuje kryterium dochodowe

Przy rozpatrywaniu wniosków nie jest stosowane kryterium dochodowe, nie sprawdza się wysokości dochodów po to, by przyznać dofinansowanie tylko osobom o najniższych dochodach. Projekty mające na celu poprawę jakości powietrza adresowane są do wszystkich osób, które posiadają piec węglowy, ale chcą:

 • wymienić piec węglowy na ekologiczne źródło ciepła,
 • dostosować lub zmodernizować instalację centralnego ogrzewania do potrzeb nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska urządzenia grzewczego,
 • zakupić i zamontować urządzenia będące źródłami energii odnawialnej, jak kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wietrzne, pompy ciepła,
 • a w niektórych przypadkach także przeprowadzić termomodernizację polegająca na ociepleniu budynku i wymianie stolarki drzwiowej i okiennej.

O tym, które koszty zostaną objęte dofinansowaniem, a które pokryć trzeba będzie we własnym zakresie piszmy w naszych kolejnych wpisach.

Od formalności do inwestycji

By uzyskać dofinansowanie, wniosek musi być złożony jako kompletny, zgodnie z określonymi w danym urzędzie miejskim zasadami i z zachowaniem harmonogramu realizacji projektu. O tym, jak to wygląda w praktyce, można dowiedzieć się z wpisów publikowanych na naszych stronach. Zapaszmy także do kontaktu.

Odpowiemy na Państwa pytania.

TOP