Przeczytaj także:

Dopłaty do wymiany pieca c.o.

Dopłaty do piecy węglowych

Poszczególne województwa dysponują różnymi budżetami przeznaczonymi na realizację projektów wiązanych z poprawą jakości powietrza. Swoje programy ma większość dużych miast, borykających się z problemem smogu. W niektórych gminach dofinansowuje się przyłączenie do sieci ciepłowniczej czy sieci ogrzewania gazowego, a w innych także zakup automatyzowanych, nowoczesnych kotłów na paliwa tradycyjne (jak węgiel lub drewno) lub biomasę. Warunek jest jeden: nowy piec musi być proekologiczny, czyli spełniać normy dotyczące sprawności i emisji zanieczyszczeń, które zostały precyzyjnie omówione w dyrektywie unijnej z 21 października 2009 r. – 2009/125/WE. Przyjrzyjmy się poszczególnym regionom.

Dofinansowanie wymiany kotłów c.o. w Warszawie i na Mazowszu

Tu mieszkańcy, będący osobami fizycznymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 7 000 zł, osoby prawne, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe – 15 000 zł.

W obu przypadkach nie więcej niż 75% kosztów rzeczywistych projektu obejmującego:

 • zlikwidowanie kotła lub paleniska na paliwo stałe oraz zastąpienie go kotłem gazowym,
 • zakupienie i zamontowanie koniecznej w kotłowni instalacji wyposażonej w aparaturę kontrolno-pomiarową.

Natomiast w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła i zastąpieniu go indywidualnym węzłem z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą otrzymają dotację do 10 000 zł, a osoby prawne, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe – do 20 000.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie niskoprocentowej pożyczki l w przypadku zakupu i montażu:

 • pomp ciepła – do 40% kosztów kwalifikowanych z limitem 15 000 zł,
 • kolektorów słonecznych – do 50%, tu granica dopłaty wynosi 5 000 zł,
 • instalacji fotowoltaicznej – do 40%, przy limicie 8 000 zł.

Przewidziano także możliwość wystąpienia o zwiększenie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Dotacje na wymianę pieca węglowego w Poznaniu i Wielkopolsce

W tym regionie przewidziano dla osób fizycznych możliwość ubiegania się o pożyczkę na działania z zakresu termomodernizacji budynku mieszkalnego z możliwością umorzenia do 40% pożyczki. Dofinansowana może być także wymian źródła ciepła z ewentualną modernizacją lub wyminą (według potrzeb) instalacji c.o. w domu.

Paliwo wykorzystywane przy piecach

Wsparcie finansowe przy wymianie starego pieca w Kielcach i świętokrzyskim

Dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki preferencyjnej można przeznaczyć na:

 • wyminę kotłów i pieców c.o. starego typu na urządzenia przyjazne środowisku, a więc wykorzystując biomasę, ale również węgiel, pod warunkiem jednak, że będą należały co najmniej do klasy 4 według klasyfikacji zawartej w normie PN-EN 303-5-2012;
 • podłączenie budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej z usunięciem dotychczasowego kotła lub pieca;
 • termomodernizację budynku (ocieplenie, wymiana starej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody do użytku domowego;
 • zakup i montaż alternatywnych źródeł ciepła, takich jak: kolektory słoneczne, instalacje wykorzystujące energię wiatru, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Subwencje na modernizację źródeł ciepła w Toruniu i kujawsko-pomorskim

Mieszkańcy tu również mogą otrzymać preferencyjną pożyczkę z możliwością umorzenia.

Adresatami programu są osoby fizyczne, które na potrzeby mieszkaniowe, planują inwestycje w zakresie:

 • wymiany źródeł ciepła oraz modernizacji koniecznej do ich eksploatacji instalacji,
 • termomodernizacji z wyszczególnieniem: ocieplenia ścian, wymiany okien i drzwi,
 • zakupu i montażu: elektrowni wiatrowych o mocy do 40kW, kolektorów słonecznych o mocy do 300kW, instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kw czy pomp ciepła.

Subsydiowanie nowoczesnych kotłów w Gdańsku i pomorskim

Inwestycje dotowane są w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych inwestycje obejmujące wymianę ogrzewania typu węglowego na ogrzewanie wykorzystujące paliwa ekologiczne bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Limit dopłaty wynosi 5 000 zł.

Dotacje na zakup nowych kotłów c.o. w Lublinie i lubelskim

Mieszkańcy Lubelszczyzny mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki oraz możliwości jej umorzenia w 25-30%. Dotacja obejmuje do 100% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia z zakresu:

 • wymiany pieców i kotłów typu węglowego na modele zasilane paliwem ekologicznym, biomasą,
 • zastępowania kotłów gazowych starego typu na nowoczesne kotły gazowe o wysokiej sprawności,
 • wymiany źródeł ciepła zasilanych węglem na system grzewczy typu hybrydowego,
 • montażu instalacji fotowoltaicznych, słonecznych oraz innych, odnawialnych źródeł energii, przystosowanych do potrzeb gospodarstw domowych,
 • tworzenia przyłączy do sieci ciepłowniczej.

Skorzystaj już teraz z dofinansowań do wymiany pieców czy kotłów

Program poprawy jakości powietrza jest długofalowym przedsięwzięciem – wnioski przyjmowane są na początku roku. Musimy mieć jednak na uwadze fakt, że od 2020 roku obowiązywać będą przepisy, zgodnie z którymi uszkodzone czy niesprawne piece będą mogły być wymienione wyłącznie na nowoczesne modele zaliczane minimum do klasy 4 według normy PN-EN 303-5-2012. Wtedy już nie będzie możliwości skorzystania z dopłat.

Warto więc pomyśleć o tym, zanim za całość inwestycji będziemy musieli zapłacić sami.

TOP