Przeczytaj także:

Wniosek o dofinansowanie wymiany pieca

Wnioski o dofinansowanie wymiany piecy

Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie do wymiany pieca wraz z harmonogramem projektu zależą od realizatora, czyli gminy. Zasady jednak wszędzie są podobne – warto je poznać, by wiedzieć, czego się spodziewać, rozważając wymianę u siebie.

Kiedy i gdzie składamy wniosek o dofinansowanie wymiany pieca

Mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Lublina, Kielc, Torunia, Poznania czy Gdańska, będący osobami fizycznymi, przedsiębiorcami lub reprezentantami spółdzielni mieszkaniowych na początku roku mogą zgłosić deklarację swojego uczestnictwa w projekcie mającym na celu poprawę jakości powietrza. Wnioski – pobrane ze strony urzędu lub pobrane w wersji papierowej w siedzibie – składa się w urzędzie miasta.

Warto zwrócić uwagę na to, by przygotować je zgodnie z zasadami i z kompletem dokumentów, ponieważ te złożone jako niekompletne nie będą rozpatrywane. Zakres dofinansowania w poszczególnych województwach został omówiony w naszych wcześniejszych wpisach.

Kompletujemy załączniki do wniosku

Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet załączników, czyli:

  • kopię dokumentu, który potwierdza, że posiadamy tytuł prawny do nieruchomości, może to być wyciąg z księgi wieczystej lub umowa najmu,
  • jeśli budynek ma współwłaścicieli, potrzebna będzie pisemna zgodna wszystkich, którzy mają do niego prawo,
  • jeśli właściciel budynku nie może wystąpić samodzielnie, potrzebne będzie prawomocne pełnomocnictwo – z tego tytułu, jeśli pełnomocnik nie jest w pierwszej linii spokrewniony z wnioskodawcą, trzeba będzie ponieść opłatę,
  • specjalistyczne obliczenia dotyczące mocy kotła potrzebnego do ogrzania powierzchni danego budynku – dotyczy to obiektów wymagających więcej nic 20 kW,
  • zaświadczenie o możliwości zawarcia umowy z dostawcą wraz z warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
  • zaświadczenie o możliwości dostarczania gazu do budynku w przypadku instalacji ogrzewania gazowego.

Informacja o przyznaniu dotacji na wymianę pieca

Urząd miasta może umieścić listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków na swojej stronie internetowej, ale możemy też o decyzję w swoje sprawie dopytywać osobiście. Musimy wiedzieć, że wnioski rozpatruje się zgodnie z datą ich wpłynięcia, a decyzje wydawane są w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym wniosek został przyjęty.

Dofinansowanie do nowego pieca

Rozpoczęcie inwestycji

Prace związane z wymianą kotła c.o. mogą być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy przyznania dotacji. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania, więc wszelkie działania podjęte wcześniej, nie będą subsydiowane.

Organizacja wymiany pieca

To urząd miasta wskazuje dostawcę pieca, który dostarczy wnioskodawcy wybrany przez niego model. Jednak już wszelkie czynności na miejscu instalacji urządzenia, beneficjent programu organizuje we własnym zakresie. Są to w szczególności:

  • przygotowanie miejsca instalacji,
  • zatrudnienie instalatora, hydraulika,
  • utylizacja starego źródła ciepła.

O tym, jakie koszty można uwzględnić we wniosku, a jakie trzeba będzie pokryć z własnych środków, można przeczytać w innych wpisach dostępnych na naszych stronach. Zapraszamy także do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania oraz podpowiemy najlepsze rozwiązania.

TOP