Przeczytaj także:

Wymiana pieca węglowego

Wnętrze pieca węglowego

Raporty instytucji zajmujących się ochroną środowiska od lat są alarmujące. Mamy coraz bardziej zanieczyszczone powietrze, co odbija się na naszym zdrowiu. W Europie w najgorszej sytuacji znajdują się mieszkańcy miast – 80% z nich oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Jaki z tym związek mają nasze domowe piece, będące niezbędnym elementem wyposażenia naszych domostw? Otóż właśnie one produkują szkodliwe dla nas zanieczyszczenia. Czy można temu przeciwdziałać? Odpowiedź znajduje się w dalszych częściach artykułu.

Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza

Naturalnie nie są dziełem natury, ale mają antropogeniczny charakter. Badania, które w Krakowie przeprowadził zespół składający się z międzynarodowych ekspertów, pokazały, że ponad 90% substancji zanieczyszczających miejskie powietrze wydobywa się z kominów domów mieszkalnych, które opalane są paliwami stałymi nie najlepszej jakości, czyli niskogatunkowym węglem czy odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.

Oczywiście obecnie produkowane piece, czyli takie, które spełniają kryteria ujęte w normie PN-EN 303-5-2012 i należą co najmniej do 4 z wyszczególnionych tam klas, są proekologiczne.

Niestety, w większości domów instalacje grzewcze nie były modernizowane od momentu ich powstania wiele lat temu, a więc tedy, kiedy o ekologicznych urządzeniach grzewczych jeszcze nikt nie myślał. Tymczasem, problem emisji zanieczyszczeń do atmosfery stał się – by tak rzecz – palący. Doświadczają tego przede wszystkim mieszkańcy najbardziej miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem – 33 z pierwszej pięćdziesiątki wyszczególnionej w ostatnim raporcie WHO znajduje się w Polsce.

Czym są zanieczyszczenia powstające w wyniku pracy kotłów węglowych?

By ocenić jakoś powietrza, bada się zawartość pyłu zawieszonego. Pod nazwą tą kryją się organiczne i nieorganiczne, często toksyczne, cząsteczki wchodzące w skład miejskiego smogu. Są one klasyfikowane jako:

  • dioksyny,
  • furany,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
  • metale ciężkie.

Najniebezpieczniejsze dla człowieka wśród nich cząsteczki benzo-a-pirenu oraz te określane jako PM10 i PM2,5, które ze względu na swoje niewielkie rozmiary mogą przedostawać się do wszystkich poziomów dróg oddechowych, a także przenikać do krwi i krążąc wraz z nią, powodować szkody w całym organizmie. Ekspozycja na intensywnie zanieczyszczone powietrze jest według polskich szacunków przyczyną śmierci 45 000 osób w naszym kraju.

Czym grożą niesprawne piece węglowe

Piece węglowe, które nie zostały wymienione na nowoczesne modele, są przyczyną niskiej emisji, czyli zanieczyszczenia powietrza, którym na co dzień oddychamy. Przewlekły kontakt z toksycznymi cząsteczkami, o których mowa była wyżej, prowadzi do trwałych, śmiertelnych uszczerbków na zdrowiu. Niektóre z objawów tego, że oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, możemy zaobserwować sami.

Zauważmy, że mieszkańcy miast, nad którymi unosi się smog – jak Kraków czy Warszawa – częściej skarżą się na chroniczne dolegliwości ze strony układu oddechowego, jak: utrzymujący się katar, kaszel, bóle zatok. Zaburzeniu ulegają także funkcje poznawcze, pojawiają się problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, uczeniem się, co jest szczególnie dotkliwe dla dzieci w wieku szkolnym.

Inne cząsteczki

Jak wspomnieliśmy, cząsteczki PM10 i PM2,5 krążą po całym organizmie.

W wyniku ich działania rozwijają się choroby w najważniejszych dla życia układach:

Palenisko kotła węglowego

  • oddechowym – astma, POChP, rak jamy ustnej, krtani, gardła, płuc,
  • krwionośnym – nadciśnienie, arytmie, choroba niedokrwienna, zawał serca,
  • nerwowym – udary, choroba Alzheimera, depresje prowadzące do myśli samobójczych,
  • płciowym – bezpłodność u kobiet i mężczyzn.

Receptą jest wymiana pieca węglowego

Działania na rzecz poprawy jakości powierza podjęły już: Warszawa, Kraków, Lublin, Toruń, Poznań, Kielce, Gdańsk, proponując mieszkańcom tych regionów udział w projektach pozwalających na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na nowoczesne źródła ciepła.

Może ono przybrać formę:

  • bezzwrotnej dotacji na wymianę pieca,
  • pożyczki preferencyjnej z możliwością ubiegania się o umorzenie jej części.

O tym, kto, jak i kiedy może uzyskać dofinansowanie do wymiany starego kotła oraz jak przebiega cała procedura, dowiesz się z kolejnych tekstów.

TOP